03.04.13

Англійська мова / English / Екологічні проблеми України / Ecological problems of Ukraine

ECOLOGICAL PROBLEMS  OF UKRAINE


Ukraine is suffering a lot of environmental problems. There are many consequences of damaging environment. One of them is the water pollution. The Dnipro and others rivers are in danger. They are filled with poison: industrial waste, all kinds of chemical elements and pesticides. Industrial enterprises of large cities waste harmful substances into river and sea’s waters. The emissions destroy fishing industry and lead to damage of wildlife. Ukraine releases polluted water, heavy metal, organic compounds, and oil-related pollutants into the Black Sea.

Німецька мова / Doiche / Різдво в Німеччині / Weihnachten in Deutschland

Weihnachten. Dies ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. 


Das Christkind und das Verteilen der Geschenke, die sogenannte "Bescherung", gehören zu Weihnachten. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es diesen Brauch. Das Christkind schickte damals einen Beutel mit fünf Dingen ins Haus: Spielzeug, Süßigkeiten, einem Geldstück, einem Kleidungsstück und Sachen für die Schule. Erst als die Weihnachtsgeschenke immer zahlreicher wurden, legte man sie auf den sogenannten "Gabentisch".

11.03.13

Історія України / Утворення Галицько-Волинського князівства

Наприкін. XII — у першій пол. XIII ст. Давньоруська держава занепадає. Внаслідок цього в історичній науці тривалий час панувала думка, що на її руїнах виникло — як наступник Київської Русі —Владимиро-Суздальське князівство, а потім і Московське царство. Проте видатний український історик М. Грушевський переконливо довів, що безпосереднім наступником державності Київської Русі було Галицько-Волинське князівство.

Об'єднанню Галицького і Волинського князівств значною мірою сприяли тісні економічні та культурні відносини, які здавна підтримувалися між ними, незважаючи на міжусобні війни між

Історія України / Культура Київської Русі (друга пол. XI – перша пол. XIII ст.) / Усна народна творчість

Культура Київської Русі є результатом тривалого процесу як внутрішнього розвитку східнослов'янського суспільства, так і зовнішнього впливу світової цивілізації.

З давніх часів Русь розвивала усну традицію. Для розвитку культури мали велике значення народні пісні, думи, загадки, приказки, прислів'я. Розвиток фольклору на Русі був тісно пов'язаний з віруваннями народу, які до введення християнства мали анімістично-магічний характер. Стійкість обрядів і поезії та пов'язаної з ними язичницької релігії міцно трималися в народних масах, незважаючи на вплив нової християнської релігії.

Історія України / Ярослав Мудрий

Ярослав Мудрий - державний діяч Київської Русі, великий князь Київський з 1019 року.

Заклав Ярослав місто велике, біля того міста Золоті Ворота. Заклав і церкву Святої Софії, митрополичу, потім церкву на Золотих Воротах, а потім монастир Святого Георгія і святої Ірини, і стала при ньому віра християнська плодитися і поширюватися. «Повість минулих літ». Володимир Великий землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством.

Історія України / Святослав Ігоревич (Хоробрий)

Великий князь київський Святослав Ігоревич був єдиним сином князя Ігоря і княгині Ольги. Давньоукраїнський Князь династії Рюриковичів народився близько 935 року.

Зростав він і виховувався у традиціях, які залишили йому його гідні попередники. Мати Святослава, мудра княгиня Ольга, посвящала його в таємниці європейської політики і дипломатії. Батьком княжича Святослава був київський князь Ігор, який постійно воював з Диким полем, де кочували войовничі печеніги, і ходив у походи проти Візантійської імперії на її столицю

Історія України / Святослав Ігоревич

Батьком княжича Святослава був київський князь Ігор, який постійно воював з Диким полем, де кочували войовничі печеніги, і ходив у походи проти Візантійської імперії на її столицю Константинополь, що називався на Русі Царградом. Матір'ю Святослава була княгиня Ольга, родом з Пскова. У 964 році князь Святослав Ігоревич здійснив свій перший похід - на землі слов'янського племені вятичів, які платили данину Хазарському каганату. Вятичі заселяли лісисте межиріччя Оки і Волги. Пробувши у них всю зиму, Святослав домігся свого - вони перестали платити данину хазарам і підкорилися Києву.

Всесвітня Історія / Костянтин Великий

Костянтин I, Костянтин Великий, Флавій Валерій Аурелій Константинус, також Святий Костянтин — римський імператор, перший християнин на троні, а також православний святий, іменований рівноапостольним.

Костянтин народився у Мезії в місті Несс (сучасний Ніш у Сербії) 27 лютого близько 272 року (точний рік народження не встановлений). Батьком його був Констанцій I Хлор, згодом проголошений цезарем, а матір'ю — Олена, яка походила з простої сім'ї і була дочкою шинкаря. Історик Евтропій стверджує, що Констанцій був людиною м'якою, скромною і при цьому відрізнявся терпимістю до християн,

Історія України / Богдан Зиновій Хмельницький

Славетний гетьман, визволитель України Богдан Хмельницький був сином чигиринського сотника Михайла Хмельницького. Жодна подія, жодний народний вчинок і жодний національний герой не залишив такого яскравого сліду в українській історичній пам'яті  як гетьман Богдан Хмельницький.

Народився Богдан Хмельницький під Чигирином, над річкою Тясмин, у хуторі Суботів 27 грудня 1595 року. Батька Богдана звали Михайлом. Він з молодості служив при дворі заможного польського пана воєводи Даниловича, що держав великі староства на Україні: Корсунське й Чигиринське. Староства – то були великі коронні маєтки, часом завбільшки з повіт або й більші.

Історія України / Життя і побут козаків

Козацтво сформувалося на стику землеробської та кочової цивілізацій між слов'янським та тюркським етнічними масивами, між християнством та магометанством. Показово, що турки називали запорожців буткалами, тобто змішаним народом. У козацький побут органічно ввійшли тюркські слова (кіш, осавул, булава, бунчук, барабан, табір, майдан тощо), татарські озброєння (крива шабля), одяг і звичаї (шаровари, оселедець тощо).

Перші згадки про козацтво датуються ХIIІ ст., проте як нова соціальна верства суспільної ієрархії воно формується водночас зі шляхтою протягом XV— XVI ст. Фактично майже до кінця XVI ст.

10.03.13

Історія України / Освіта в Україні у першій половині XVII століття

Хоча українські землі знаходились під владою іноземних держав, проте у XVI — першій половині XVII ст. в Україні склалися умови, які зумовили національно-культурне відродження. Спостерігаючи зневагу до освіти і культури рідного народу, нечисленна українська освічена громадськість почала задумуватися над піднесенням національного просвітництва. Навіть за несприятливих умов в Україні виникали школи грамоти. Школи розташовувалися здебільшого при церквах і монастирях. Спеціально підготовлені дяки навчали дітей письму старослов'янською мовою, початкам арифметики, молитвам, співу. Діти феодалів часто здобували знання у школах Польщі, Німеччини, Чехії.

Історія України / Освіта в Україні, книговидання, літописання у 16 столітті

XVI ст. характеризується подальшим розвитком української культури. Проте умови, у яких цей розвиток відбувався, були досить складними. Головною передумовою розвитку культури будь-якого народу є наявність власної держави. На жаль, відсутність державності в українців у цей період спричинила залежність розвитку культури від політики урядів країн, у складі яких перебували українські землі.

Унаслідок Люблінської унії 1569 р. в межах однієї держави опинилися більшість українських земель. Це, з одного боку,

Історія України / Культура України наприкінці XVII – першої половини XVIII століть / Освіта

Визвольна війна (1648-1654) змінила не тільки політичний статус України, але й основи культурного розвитку суспільства. В нових умовах культура розвивалася під охороною держави. Центри освіти і культури поступово перемістилися з західних земель на Наддніпрянщину. Національна організація того часу мала основи в двох центрах - міщансько-духовному та козацькому.

З середини XVII ст. в Україні у багатьох селах функціонували початкові (дяківські) школи, у яких навчалися діти козаків,

Історія України / Культура українських земель у другій половині ХІV—ХV ст.

Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. 
Розвиток культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. відбувався в суперечливих умовах. Безпосередній вплив на нього мали політичні, суспільні та господарські відносини.

Так, українські землі потрапили під владу іноземних держав: Польщі, Угорщини, Литви, Османської імперії й Московської держави. Умови розвитку культури в цих державах були різними. Попри негативність цього процесу, він мав і позитивний

Історія України / Культура козацької України. Освіта і книгодрукування козацької доби.

Козацтво утверджувало новий, вдосконалений суспільний устрій, який поглиблював і збагачував традиційний спосіб життя українського народу. Керуючись віковічною народною мудрістю, козаки розуміли, що чисті і незамулені національні джерела знань – це могутня і непоборна сила в боротьбі за права і вольності. Ідея волі була найулюбленішою і найпоширенішою серед них. Відстоювання своєї волі, свободи народу потребували знань як найважливішого засобу вистояти в нерівній боротьбі. Г.Боплан так характеризував козаків: «Вони кмітливі і проникливі, дотепні й надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя».

Історія України / Культура Галицько-Волинської держави

Галицько-Волинське князівство (1199—1349) — південно-західне руське князівство династії Рюриковичів, утворене у результаті об'єднання Галицького і Волинського князівств Романом Мстиславичем. З другої половини 13 століття стало королівством, головним законним спадкоємцем Київської династії та продовжувачем руських політичних і культурних традицій. Галицько-Волинське князівство було одним з найбільших князівств періоду феодальної роздробленості Русі.

Галицько-Волинське князівство, не дивлячись на сильне наслідування

Історія України / Книжна справа і література в Київській Русі

Писемність у східних слов'ян з'явилася приблизно ще в першій половині IХ ст. У “Житії” слов'янського просвітника Кирила зберігся переказ, що він бачив у 860 р. в кримському Херсонесі (Корсуні) книги, написані “руськими письменами”. Ці ж “руські письмена” згадують й арабські письменники Х ст. В історичних джерелах зустрічається також повідомлення про те, що руська писемність, нарівні з староєврейською, розповсюджувалася в Хазарії. Важливим свідченням того, що

Історія України / Зовнішня політика Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрий (1019—1054) був сином Володимира. Яро­слав наслідував батька і старався зробити Київську Русь сильною дер­жавою. Він боронив руські землі від поляків і печенігів; та­кож посилав свої війська проти греків на Царгород. За часів Яро­слава Київ став іще більшим і багатшим, як був раніше. Князь поставив довкола міста нові вали та мури і славні Золоті Ворота. У Києві побудовано нову княжу палату і найбільшу церкву св. Софії. Біля Києва ченці заложили Печерський монастир-Лавру.

Історія України / Запорозька Січ

Запорозька Січ — військово-суспільний і духовний центр українського козацтва раннього нового часу. Головний осередок нереєстрового Війська Запорозького середини 16 — середині 17 століття. Політично-адміністративний центр держави Війська Запорозького Низового з другої половини 17 — кінця 18 століття. Розташовувалася за дніпровими порогами, в сердній течії Дніпра. Протягом раннього нового часу існувало вісім Запорозьких Січей.

Історія України / Данило Галицький - перший король Русі

ХІІI століття в Україні пов'язане з ім'ям Данила Романовича — сина великого князя Романа Мстиславича, що заснував у 1199 році Галицько-Волинську державу. На думку видатного українського історика першої половини XX ст. Д. Дорошенка, Галицько-Волинське князівство — це «друга велика держава на українській землі, збудована українськими руками, яка зуміла об'єднати біля себе більшу частину української етнографічної території свого часу».

Данило народився в 1201 році. Крім нього, в родині князя Романа та

Історія України / Гетьмани України

У списку гетьманів, складеному істориком Михайлом Грушевським налічується майже 70 імен. Але портретів тих гетьманів лишилось значно менше.

Сам чин і назва "гетьман" виникли серед українського козацтва, коли ще степові лицарі і не помишляли про розбудови власної держави. Воно лише обороняло південні землі України від ісламської експансії, від постійних нападів лютих людоловів кримських ординців і турецьких яничар. І народ спромігся створити таку військову потугу, якої не мали інші народи при своїх національних урядах. Ніяке військо не може існувати без вождя, одноосібного керівника. Це вже така

Історія України / Володимир Мономах

"Поміж давніми князями дотатарського періоду після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної слави, як Володимир Мономах, князь діяльний, сильний волею, князь, який вирізнявся здоровим глуздом посеред своєї братії, князів руських", - писав М.Костомаров в 1873 році.

Володимир Мономах (1053-1125) – онук Ярослава Мудрого, син великого князя київського Всеволода Ярославича та грецької царівни, дочки візантійського імператора Костянтина IX Мономаха, звідки й походить його прізвисько.

Історія України / Ілля Муромець – не міф, а реальна людина

В одній із печер Печерської Лаври покояться чудотворні мощі Іллі Муромця. Так, це той самий Муромець – герой народних казок та билин! Він не міфічний і збірний образ богатиря, захисника руських земель, а реальна людина, історична особа, і печери Лаври зберегли наочне тому підтвердження.

Народився Ілля Муромець приблизно 1150-1165 р. р. Загинув у віці 45-55 років, як вважають, при взятті в 1204 р. Києва князем Рюріком Ростиславовичем, коли Печерська Лавра була розгромлена союзниками Рюріка – половцями. Причиною смерті послужив, мабуть, удар в груди гострим знаряддям (списом або

Географія / Атлантичний океан

Другим за величиною після Тихого океану є Атлантичний океан. Його площа становить 91,6 млн. кв. км (25 % площі Світового океану). Він є другим і за об'ємом води. В Атлантичному океані є єдине у світі море без берегів — Саргасове море.

В античну епоху жителі Європи вважали Атлантику єдиним океаном на планеті. В уяві давніх

Твір на тему / Якби я був президентом України...

Я живу в країні, яку люблю, і мені не байдуже яким буде її майбутнє. Якби мені в житті випав шанс стати на чолі цієї держави, я б забезпечив реалізацію такої державної політики, яка покращить добробут громадян та гарантує єдність країни.

Освіта дуже важлива, бо тільки освічені народи можуть рухатися вперед у своєму розвитку.

Справжня освіта повинна заохочувати творчий підхід та генерацію нових ідей. Вивчати першочергово слід те, що може допомогти учням бути успішними в цьому житті як-от: право, економіка,